Kotona tapahtuva katkaisuhoito on lopettanut toimintansa 30.12.2019

Päihdelääkäri Maarit Rauhalan vastaanotolle (Terveystalo/Kamppi) voit edellen varata ajan suoraan
 soittamalla Terveystalon ajanvaraukseen: 030 6000 tai nettisivulta: ajanvaraus.terveystalo.com

Pitkään jatkuneen alkoholinkäytön lopettaminen on vaikeaa, siitä ei normaalilla krapulalla selviä. Moni jatkaa juomista, koska ei kestä vieroitusoireita. Alkoholin aiheuttamia vieroitusoireita voidaan kuitenkin hoitaa tehokkaasti 3-5 vrk kestävällä vieroitushoidolla (ns.katkaisuhoito). Päihdelääkärit.fi tuo ammattimaiset alkoholivieroituspalvelut luoksesi, jolloin sinun ei tarvitse lähteä jonottamaan terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle silloin, kun vieroitusoireet ovat pahimmillaan ja avun tarve suurimmillaan. Aikaisempiin hoitokäytäntöihin verrattuna uutena komponenttina tuomme päihdeosaamisen rinnalle ensihoidon elementit. 

 Toimintamme ehdottomia periaatteita ovat luottamus, hienotunteisuus ja huomiota herättämättömyys. Moni potilas on miettinyt hoitoon hakeutumista pitkään, mutta leimautumisen pelko ja häpeän tunne ovat tulleet esteeksi. Haluamme tarjota luottamuksellisen hoitosuhteen ympäristössä, jonka potilas kokee tutuksi ja turvalliseksi. Alkoholin vieroitushoito on luontevinta aloittaa potilaan kotona, koska siellä juominen on syystä tai toisesta usein myös riistäytynyt hallinnasta. 

Nykyaikaisen lääkehoidon avulla alkoholista vierottautumista pystytään helpottamaan, mutta on samalla muistettava, ettei se yksin riitä parantamaan alkoholismista vaikka hyvänä alkuna ja apuna toimiikin. Onnistunut vieroitushoito luo mahdollisuuden jatkokuntoutumiselle. Tarjoamamme akuuttihoito on Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksen mukaista. 

 Maarit Rauhala, vastuulääkäri päihdelääketieteen erityispätevyys


Kotikäynnit

 
Kotikäyntejä tekevä hoitajamme on ensihoitotaustainen, päivystyksessä ja ambulanssissa toiminut kokenut ensihoitaja (amk) jolla on lisäksi yli 1000 kotikäynnin kokemus

Päihdelääkäri


Toimintamme on loppunut 30.12.2019
 Tel: 044-939 22 99 tai s-posti: paihdelaakarit@docline.fi

Hinnat


Yksilöllisen hoitokokonaisuuden varmistamiseksi vastaa sama hoitaja/lääkäri-pari potilaasta koko hoitojakson ajan