Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

 

"Vaikeita alkoholin aiheuttamia vieroitusoireita voi ja niitä tuleekin hoitaa." Maarit Rauhala, vastuulääkäri.

 

 

 

 päihdelääkärit.fi

- yksityistä päihdehoitoa tuhannen kotikäynnin kokemuksella. 

Pitkään jatkuneen alkoholinkäytön lopettaminen on vaikeaa, siitä ei normaalilla krapulalla selviä. Moni jatkaa juomista, koska ei kestä vieroitusoireita. Alkoholin aiheuttamia vieroitusoireita voidaan kuitenkin hoitaa tehokkaasti 3-5 vrk kestävällä vieroitushoidolla (ns.katkaisuhoito).

Päihdelääkärit.fi tuo ammattimaiset alkoholivieroituspalvelut luoksesi, jolloin sinun ei tarvitse lähteä jonottamaan terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle silloin, kun vieroitusoireet ovat pahimmillaan ja avun tarve suurimmillaan. Aikaisempiin hoitokäytäntöihin verrattuna uutena komponenttina tuomme päihdeosaamisen rinnalle ensihoidon elementit.

Toimintamme ehdottomia periaatteita ovat luottamus, hienotunteisuus ja huomiota herättämättömyys. Emme esimerkiksi käsittele potilastietoja lainkaan tietoverkossa. Moni potilas on miettinyt hoitoon hakeutumista pitkään, mutta leimautumisen pelko ja häpeän tunne ovat tulleet esteeksi. Haluamme tarjota luottamuksellisen hoitosuhteen ympäristössä, jonka potilas kokee tutuksi ja turvalliseksi. Alkoholin vieroitushoito on luontevinta aloittaa potilaan kotona, koska siellä juominen on syystä tai toisesta usein myös riistäytynyt hallinnasta.

Nykyaikaisen lääkehoidon avulla alkoholista vierottautumista pystytään helpottamaan, mutta on samalla muistettava, ettei se yksin riitä parantamaan alkoholismista vaikka hyvänä alkuna ja apuna toimiikin. Onnistunut vieroitushoito luo mahdollisuuden jatkokuntoutumiselle.

Tarjoamamme akuuttihoito perustuu länsimaiseen lääketieteeseen ja on Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksen mukaista.

 

Maarit Rauhala, vastuulääkäri

päihdelääketieteen erityispätevyys

 

Ajanvaraus ja tiedustelut: arkisin klo 8.00-18.00, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 10.00-18.00 suoraan numerosta 040-662 11 44 tai s-posti: info@paihdelaakarit.fi